Program współpracy

Rok 2018

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

 

W dniu 23 listopada 2017 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (
Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018”.

 

Uchwała RPR Program współpracy 2018 - Plik PDF

Opinia PRDPP w Rawiczu - Plik PDF

Lista wiadomości
Rady Powiatu Rawickiego w dniu 13 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019”.
Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.