Rok 2017

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”.

Uchwała RPR Program współpracy 2017 - Plik PDF

Opinia PRDPP w Rawiczu - Plik PDF