Sprawozdania

Sprawozdanie za 2017 rok

W dniu 24 maja 2018 r. Rada Powiatu Rawickiego podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”.

Załącznik:

Uchwała i Sprawozdanie - Pobierz plik PDF

Lista wiadomości