Sprawozdanie za 2016 rok

Rada Powiaty Rawickiego przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016".

Uchwała RPR 25.05.2017 - Pobierz plik PDF

Sprawozdanie za 2016 - Pobierz plik PDF

Sprawozdanie PCPR - załącznik do sprawozdania 25.05.2017 - Pobierz plik PDF