Jesteś tutaj:   

Klauzule informacyjne - RODO

Klauzule informacyjne - RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna - stanowisko ds. działalności gospodarczej i spraw wojskowych

Klauzula Informacyjna - stanowisko ds. płac, księgowości podatkowej i windykacji należności w podatku od nieruchomości od osób prawnych

klauzula informacyjna- stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych

klauzula informacyjna - stanowisko ds. dróg, komunikacji i oświetlenia

klauzula informacyjna - stanowisko ds. mienia komunalnego i dzierżawy gruntów

klauzula informacyjna - stanowisko ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki wodnej

klauzula informacyjna - stanowisko ds. najmu lokali, dodatków mieszkaniowych i obsługi technicznej

klauzula informacyjna - stanowisko ds. podatku VAT, od środków transportowych i windykacji

klauzula informacyjna - stanowisko ds. planowania przestrzennego

klauzula informacyjna - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi

klauzula informacyjna - stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 

klauzula informacyjna - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

klauzula informacyjna - stanowisko ds. promocji

Klauzula informacyjna - USC

Klauzula informacyjna - dowody osobiste

Klauzula informacyjna - ewidencja ludnośc

Klauzula informacyjna - sekretariat