Jesteś tutaj:   

DZIERŻAWA I UŻYCZENIE

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 18 grudnia 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę z dnia 18 grudnia 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 11 grudnia 2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie z dnia 11 grudnia 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 05 listopada 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 05 listopada 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 05 listopada 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 05 listopada 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 23 lipca 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 23 lipca 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 04 czerwca 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 04 czerwca 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 11 kwietnia 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 07 lutego 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 07 lutego 2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 04 października 2017 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 04 października 2017 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 17 maja 2017 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 17 maja 2017 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

INFORMACJA O WYNIKU USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ łAWICY

Sieraków, 03 października 2016 r.

 

INFORMACJA

o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego

na dzierżawę gruntu gminy Sieraków

 

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 03 października 2016 r.
w Urzędzie Gminy Sieraków

 przedmiot przetargu:

 dzierżawa na cele rolnicze, obejmująca okres od 11 października 2016 r. do 30 września 2019 r. nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Sieraków KW PO2A/00032900/8 i PO2A/00034412/4, oznaczonych według ewidencji gruntów jako część działki nr 96/21 i działki 97/5 i 100 położonych w Ławicy, arkusz mapy 3, o łącznej powierzchni 17,1189 ha, stanowiących następujące użytki: rola IV b 6,7259 ha; rola V 10,1252 ha; pastwisko VI 0,2678 ha.

 

Liczba uczestników dopuszczona do przetargu: 7.

Liczba osób niedopuszczona do uczestniczenia w przetargu: brak.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego:         5.136,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu:               17.500,00 zł

 

Uczestnik przetargu ustalony na dzierżawcę gruntu:

Pan Alfred Pyszny.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów w Ławicy

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, podane zostało do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieraków oznaczonych według ewidencji jako część działki nr 96/21 oraz działki 97/5 i 100, obrębu Ławica, o łącznej pow. 17,1189 ha. Dodatkowe informacje: www.sierakow.pl

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, wywieszone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, podane zostało do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieraków oznaczonej według ewidencji jako działka nr 656, miasta Sieraków, o pow. 4,4352 ha. Dodatkowe informacje: www.sierakow.pl

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym
i bezprzetargowym.

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, wywieszone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczone do oddania w dzierżawę z dnia 26 sierpnia 2015 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ

Sieraków, 27 lipca 2015 r.

 INFORMACJA

o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego

na dzierżawę gruntu gminy Sieraków

 Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 27 lipca 2015 r.
w Urzędzie Gminy Sieraków

 przedmiot przetargu:

dzierżawa na okres od 01 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2018 r. nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Sieraków KW PO2A/00031777/9, składającej się z działek oznaczonych według ewidencji gruntów nr 621, 622, 623, 624 oraz części działki nr 625, arkusz mapy 8, miasta Sieraków, o łącznej powierzchni 9569 m2, przedmiotowa nieruchomość stanowi łąkę klasy V, dzierżawca zobowiązany będzie wykorzystywać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki rolnej.

 

Liczba uczestników dopuszczona do przetargu: 1.

Liczba osób niedopuszczona do uczestniczenia w przetargu: brak.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego:         40,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu:                  60,00 zł

Uczestnik przetargu ustalony na dzierżawcę gruntu:

Przemysław Walewski.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, podane zostało do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieraków oznaczonej według ewidencji jako działki nr 621, 622, 623, 624 oraz część działki nr 625, miasta Sieraków, z dnia 14 lipca 2015 r. Dodatkowe informacje: tel. 612955875.

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, z dniem 2 czerwca 2015 r. wywieszone zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 02 czerwca 2015 r.

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 17 marca 2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ GRUNTU GMINY SIERAKÓW

  Sieraków, 16 marca 2015 r.  

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 16 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Sieraków

przedmiot przetargu:

dzierżawa na okres od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Sieraków KW PO2A/00031777/9, oznaczonej według ewidencji gruntów nr 2011/5, arkusz mapy 26, miasta Sieraków, o powierzchni 174 m2, na cele związane z prowadzeniem działalności handlowo – usługowej w zakresie gastronomii w sezonie wakacyjnym oraz innej działalności usługowej poza tym okresem.


Liczba uczestników dopuszczona do przetargu: 3.
Liczba osób niedopuszczona do uczestniczenia w przetargu: brak.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego:    200,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu:  1.050,00 zł

Uczestnik przetargu ustalony na dzierżawcę gruntu: FHU Witold Ceglarek.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowej w obrębie OSiR

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieraków oznaczonej według ewidencji jako część działki nr 2011/5, miasta Sieraków (w obrębie Jeziora Jaroszewskiego) z dnia 11 lutego 2015 r. Zgodnie z warunkami umowy dzierżawy przedmiotowa nieruchomość może być wykorzystana na cele związane z prowadzeniem działalności handlowo - usługowej w zakresie gastronomii w sezonie wakacyjnym oraz innej działalności usługowej poza tym okresem.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 21 stycznia 2015 r.

 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 08 września 2014 r.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej na cele związane z prowadzeniem odrębnego punktu gastronomii w obrębie OSiR

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, na tablicy ogłoszeń, wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej na cele związane z prowadzeniem odrębnego punktu gastronomii w obrębie OSiR z dnia 03 czerwca 2014 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 12 maja 2014 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 06 grudnia 2013 r.

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę

 

Sieraków, 28 marca 2013 r.

INFORMACJA

o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego

na dzierżawę gruntów gminy Sieraków

na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Sieraków.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 28 marca 2013 r.
w Urzędzie Gminy Sieraków

przedmiot przetargu:

dzierżawa nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji nr 656, o powierzchni 4,4352 ha, miasta Sieraków, zapisanej w księdze wieczystej nr KW PO2A/00031624/2 Sądu Rejonowego w Szamotułach, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie, należącej do gminy Sieraków.

Liczba uczestników dopuszczona do przetargu: 6.

Liczba osób niedopuszczona do uczestniczenia w przetargu: brak.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego:           400,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu:                   4 940,00 zł

Uczestnik przetargu ustalony na dzierżawcę gruntu:

Pan Tomasz Graś.

Sieraków, 28 marca 2013 r.

INFORMACJA

o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego

na dzierżawę gruntów gminy Sieraków

na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Sieraków.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 28 marca 2013 r.
w Urzędzie Gminy Sieraków

przedmiot przetargu:

dzierżawa nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji nr 668, o powierzchni 0,2881 ha, miasta Sieraków, zapisanej w księdze wieczystej nr KW PO2A/00031624/2 Sądu Rejonowego w Szamotułach, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie, należącej do gminy Sieraków.

Liczba uczestników dopuszczona do przetargu: 3.

Liczba osób niedopuszczona do uczestniczenia w przetargu: brak.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego:           30,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu:                   160,00 zł

Uczestnik przetargu ustalony na dzierżawcę gruntu:

Pan Tadeusz Kowalczyk.

Sieraków, 28 marca 2013 r.

INFORMACJA

o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego

na dzierżawę gruntów gminy Sieraków

na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Sieraków.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 28 marca 2013 r.
w Urzędzie Gminy Sieraków

przedmiot przetargu:

dzierżawa nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji nr 278, o powierzchni 0,1565 ha, miasta Sieraków, zapisanej w księdze wieczystej nr KW PO2A/00031624/2 Sądu Rejonowego w Szamotułach, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie, należącej do gminy Sieraków.

Liczba uczestników dopuszczona do przetargu: 1.

Liczba osób niedopuszczona do uczestniczenia w przetargu: 1 (nieobecny).

Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego:          30,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu:                    50,00 zł

Uczestnik przetargu ustalony na dzierżawcę gruntu:

Pan Mirosław Kłos.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

Sieraków, dnia 20 lutego 2013 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. 102, poz. 651 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.) oraz uchwały Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany i wydzierżawiania nieruchomości oraz zasad stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

 

Burmistrz Gminy Sieraków ogłasza pierwsze ustne nieograniczone przetargi na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Sieraków.

 

Do oddania w dzierżawę przeznacza się działki (jak w tabeli) położone w Sierakowie, arkusz
mapy 8. Nieruchomości stanowią własność gminy Sieraków i są zapisane w KW nr PO2A/00031624/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki zlokalizowane są na terenie zasięgu corocznych wylewów rzeki Warty.

 

Działka nr

Powierzchnia

Przeznaczenie

Dzierżawa od

Cena wywoławcza

Wadium w zł

Minimalne postąpienie

Data i godz. przetargu

656

4,4352 ha

Łąka V; rola V

03.2013

400

80

40

28.03.2013; 10:00

668

0,2881 ha

Łąka V

03.2013

30

10

10

28.03.2013; 12:00

278

0,1565 ha

Rola V

03.2013

30

10

10

28.03.2013; 13:00

 

Ogólne warunki przetargu:

a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości podanej w tabeli na konto Urzędu Gminy Sieraków
    nr 47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym „Pojezierza” w Sierakowie
    z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – dzierżawa
    działki
(podać nr działki, którą oferent jest zainteresowany). Wadium w pełnej wysokości
    (na   każdą działkę oddzielnie) należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 25 marca2013 r.         Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu         Gminy Sieraków.

- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej       nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób        fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających   osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego           rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.       Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące          przed ustaloną datą przetargu.

 

b) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

c) Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej
w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

 

e) Ustalona w wyniku przetargu roczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości podlega wpłacie do dnia 15–tego maja każdego roku na konto Urzędu Gminy w Sierakowie
nr 47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym Pojezierza w Sierakowie. Dzierżawa obejmować będzie okres do trzech lat.

 

f) Burmistrz Gminy Sieraków zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy,
w przypadku uchwalenia nowych stawek przez Radę Miejską w Sierakowie. Dzierżawca zostanie pisemnie powiadomiony o zmianie wysokości czynszu dzierżawnego.

 

g) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

h) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

 

i) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej  przyczyny.

 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków na okres 30 dni, ponadto informację o ogłoszeniu przetargu opublikowano w gazecie oraz na stronie internetowej Gminy Sieraków (http://bip.wokiss.pl/sierakow/).

 

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy
ul. 8 Stycznia 38, pok. 22 (tel. 061 2953011, 061 2955875) w godzinach pracy Urzędu.

 

Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy ulicy 8 Stycznia 38, sala nr 2 (parter) w terminach podanych w tabeli.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

Sieraków, dnia 20 lutego 2013 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. 102, poz. 651 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.) oraz uchwały Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany i wydzierżawiania nieruchomości oraz zasad stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

 

Burmistrz Gminy Sieraków ogłasza pierwsze ustne nieograniczone przetargi na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Sieraków.

 

Do oddania w dzierżawę przeznacza się działki (jak w tabeli) położone w Sierakowie, arkusz mapy 8. Nieruchomości stanowią własność gminy Sieraków i są zapisane w KW nr PO2A/00031624/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki zlokalizowane są na terenie zasięgu corocznych wylewów rzeki Warty.

 

Działka nr

Powierzchnia

Przeznaczenie

Dzierżawa od

Cena wywoławcza

Wadium w zł

Minimalne postąpienie

Data i godz. przetargu

656

4,4352 ha

Łąka V; rola V

03.2013

400

80

40

28.03.2013; 10:00

668

0,2881 ha

Łąka V

03.2013

30

10

10

28.03.2013; 12:00

278

0,1565 ha

Rola V

03.2013

30

10

10

28.03.2013; 13:00

 

Ogólne warunki przetargu:

a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości podanej w tabeli na konto Urzędu Gminy Sieraków     nr 47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym „Pojezierza” w Sierakowie     z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – dzierżawa     działki (podać nr działki, którą oferent jest zainteresowany). Wadium w pełnej wysokości     (na   każdą działkę oddzielnie) należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 25 marca2013 r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Sieraków.

- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej  nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających   osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.

 

b) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

c) Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

d) Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

 

e) Ustalona w wyniku przetargu roczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości podlega wpłacie do dnia 15–tego maja każdego roku na konto Urzędu Gminy w Sierakowie nr  47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym Pojezierza w Sierakowie. Dzierżawa obejmować będzie okres do trzech lat.

 

f) Burmistrz Gminy Sieraków zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy, w przypadku uchwalenia nowych stawek przez Radę Miejską w Sierakowie. Dzierżawca zostanie pisemnie powiadomiony o zmianie wysokości czynszu dzierżawnego.

 

g) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

h) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

 

i) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej  przyczyny.

 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków na okres 30 dni, ponadto informację o ogłoszeniu przetargu opublikowano w gazecie oraz na stronie internetowej Gminy Sieraków (http://bip.wokiss.pl/sierakow/).

 

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38, pok. 22 (tel. 061 2953011, 061 2955875) w godzinach pracy Urzędu.

 

Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy ulicy 8 Stycznia 38, sala nr 2 (parter) w terminach podanych w tabeli.

Informacja z dnia 14.01.2013 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków

przy ul. 8 Stycznia 38, zostały wywieszone wykazy nieruchomości, zlokalizowanych na terenie

Gminy Sieraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dn. 14 stycznia 2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków przy ul. 8 Stycznia 38, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym z dnia 17 września 2012 r., dot. nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Sieraków.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków przy ul. 8 Stycznia 38, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym z dnia 25 czerwca 2012 r., dot. nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Sieraków.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierawę w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków przy ul. 8 Stycznia 38, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym z dnia 27 kwietnia 2012 r., dot. nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Sieraków.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym z dnia 04 kwietnia 2012 r.

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków przy ul. 8 Stycznia 38, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym z dnia 04 kwietnia 2012 r., dot. nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Sieraków.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków przy ul. 8 Stycznia 38, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym z dnia 05 grudnia 2011 r., dot. nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Sieraków.

Informacja Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, że dnia 14 września 2011 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków ul. 8 Stycznia 38 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Gminy Sieraków.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Gminy Sieraków informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków przy ul. 8 Stycznia 38, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 06 czerwca 2011 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

INFORMACJA o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów gminy Sieraków dz. 627

 

Sieraków, 24 listopada 2009 r.

INFORMACJA

o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego

na dzierżawę gruntów gminy Sieraków

na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Sieraków.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 24 listopada 2009 r.
w Urzędzie Gminy Sieraków

przedmiot przetargu:

dzierżawa nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji nr 627, o powierzchni 0,3294 ha, miasta Sieraków, należącej do gminy Sieraków.

Liczba uczestników dopuszczona do przetargu: 1.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego: 30,00 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu: 40,00 zł.

Uczestnik przetargu ustalony na dzierżawcę gruntu:

Pan Tadeusz Kowalczyk.

INFORMACJA o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonegona dzierżawę gruntów gminy Sieraków dz. 629

 Sieraków, 24 listopada 2009 r.

INFORMACJA

o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego

na dzierżawę gruntów gminy Sieraków

na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Sieraków.


Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 24 listopada 2009 r.
w Urzędzie Gminy Sieraków

przedmiot przetargu:

dzierżawa nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji nr 629, o powierzchni 0,7812 ha, miasta Sieraków, należącej do gminy Sieraków.

Liczba uczestników dopuszczona do przetargu: 1.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego: 60,00 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu: 70,00 zł.

Uczestnik przetargu ustalony na dzierżawcę gruntu:

Pan Tadeusz Kowalczyk.


Ogłoszenie o drugich przetargach na dzierżawę nieruchomości gruntowych w Sierakowie; działki nr 629, 627.

                                                                                                        Sieraków, 15 października 2009 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.) oraz uchwały Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany i wydzierżawiania nieruchomości oraz zasad stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,


Burmistrz Gminy Sieraków ogłasza

drugie ustne nieograniczone przetargi na dzierżawę,

na okres do 3 lat, nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Sieraków.


Do oddania w dzierżawę przeznacza się działki (jak w tabeli) położone w Sierakowie, ark. mapy 8. Nieruchomości stanowią własność gminy Sieraków i są zapisane w KW nr 21960 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki leżą na terenie zasięgu corocznych wylewów rzeki Warty.

Działka nr

Powierzchnia

Położenie

Przeznaczenie

Dzierżawa od dnia

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Postąpienie w zł

Data i godz. przetargu

629

0,7812 Sieraków Łąka V 1.01.2010

60

20

10

24.11.2009; 10:00

627

0,3294 Sieraków Łąka V 1.12.2009

30

20

10

24.11.2009; 12:00

Ogólne warunki przetargu:

a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- Wpłacenie wadium w wysokości podanej w tabeli na konto Urzędu Gminy Sieraków nr 47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym „Pojezierza” w Sierakowie z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – dzierżawa działki (podać nr działki, którą oferent jest zainteresowany). Wadium w pełnej wysokości (na każdą działkę oddzielnie) należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 20 listopada 2009 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Sieraków.

- Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.

b) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone lub przekazane na wskazane konto niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

c) Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

e) Ustalona w wyniku przetargu roczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości podlega wpłacie do dnia 15–tego maja każdego roku na konto Urzędu Gminy w Sierakowie nr 47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym Pojezierza w Sierakowie. Dzierżawa obejmować będzie okres do trzech lat, poczynając od dnia podanego w tabeli.


f) Burmistrz Gminy Sieraków zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy, w przypadku uchwalenia nowych stawek przez Radę Miejską w Sierakowie. Dzierżawca zostanie pisemnie powiadomiony o zmianie wysokości czynszu dzierżawnego.


g) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników pod warunkiem, że chociażby jeden z nich zaproponuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o wysokość minimalnego postąpienia.


h) Przetarg uważa się za nie doszły do skutku, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.


i) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, Internecie oraz gazecie na okres 30 dni.


Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38, pok. 22 (tel. 061 2953011, 061 2955875) w godzinach pracy Urzędu.


Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy ulicy 8 Stycznia 38, sala nr 2 (parter) w terminach podanych w tabeli.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych w Sierakowie; działki nr 630, 629, 656, 627, 668.


OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.) oraz uchwały Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany i wydzierżawiania  nieruchomości oraz zasad stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
Burmistrz Gminy Sieraków ogłasza pierwsze ustne nieograniczone przetargi na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Sieraków.
 
Do oddania w dzierżawę przeznacza się działki (jak w tabeli) położone w Sierakowie ark. mapy 8. Nieruchomości stanowią własność gminy Sieraków i są zapisane w KW nr 21960 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki leżą na terenie zasięgu corocznych wylewów rzeki Warty.
 
Dz.  Powierzchnia Położenie Przeznaczenie  Dzierżawa      Cena        Wadium  Postąpienie Data i godz.
 nr                                                                     od       wywoławcza      w zł                       przetargu 
630 4,8234 ha      Sieraków    Łąka V;       1.11.2009        400              80           40       17.08.2009;
                                             nieużytki                                                                                    10.00
629 0,7812 ha      Sieraków    Łąka V       1.01.2010           60              20           10       17.08.2009;
                                                                                                                                               12.00
656 4,4352 ha      Sieraków    Łąka V;      1.01.2010          400             80            40      18.08.2009; 
                                               rola V                                                                                          9.00
627 0,3294 ha      Sieraków    Łąka V       1.09.2009          100             20            10      18.08.2009;
                                                                                                                                               11.00
668 0,2881 ha      Sieraków    Łąka V       1.09.2009           20              20            10      18.08.2009;
                                                                                                                                               13.00

Ogólne warunki przetargu:

a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości podanej w tabeli na konto Urzędu Gminy Sieraków  nr 47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym „Pojezierza” w Sierakowie z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – dzierżawa działki (podać nr działki, którą oferent jest zainteresowany)”. Wadium w pełnej wysokości (na każdą działkę oddzielnie) należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2009 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Sieraków.
- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.
 
b) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone lub przekazane na wskazane konto niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
c) Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
 
e) Ustalona w wyniku przetargu roczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości podlega wpłacie do dnia 15–tego maja każdego roku na konto Urzędu Gminy w Sierakowie nr 47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym Pojezierza w Sierakowie. Czynsz za 2009 r. płatny będzie do 30 listopada 2009 r. Dzierżawa obejmować będzie okres do trzech lat, poczynając od dnia podanego w tabeli.
 
f) Burmistrz Gminy Sieraków zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy, w przypadku uchwalenia nowych stawek przez Radę Miejską w Sierakowie. Dzierżawca zostanie pisemnie powiadomiony o zmianie wysokości czynszu dzierżawnego.
 
g) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników pod warunkiem, że chociażby jeden z nich zaproponuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o wysokość minimalnego postąpienia.
 
h) Przetarg uważa się za nie doszły do skutku, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
 
i) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej  przyczyny.
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, Internecie oraz gazecie na okres 30 dni.
 
Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38, pok. 22 (tel. 061 2953011, 061 2955875) w godzinach pracy Urzędu.
 
Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy ulicy 8 Stycznia 38, sala nr 2 (parter) w terminach podanych w tabeli.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowiących działki nr: 630, 629, 656, 627, 668; z dnia 15 czerwca 2009 r.

 

Sieraków, 15 czerwca 2009 r.


WYKAZ

nieruchomości gruntowych Gminy Sieraków przeznaczonych do dzierżawy


Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz par. 2 uchwały Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany i wydzierżawiania nieruchomości oraz zasad stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, Burmistrz Gminy Sieraków podaje do publicznej wiadomości:


  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.


Do oddania w dzierżawę przeznacza się działki (jak w tabeli) położone w Sierakowie arkusz mapy 8. Nieruchomości stanowią własność Gminy Sieraków i są zapisane w KW nr 21960 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki leżą na terenie zasięgu corocznych wylewów rzeki Warty (teren zalewowy rzeki Warty).

 
Działka nr
 
Powierzchnia
 
Położenie
 
Przeznaczenie
 
Dzierżawa od
630  
4,8234 ha
 
Sieraków
 
Łąka V; nieużytki
 
1.11.2009
629  
0,7812 ha
 
Sieraków
 
Łąka V
 
1.01.2010
656  
4,4352 ha
 
Sieraków
 
Łąka V; rola V
 
1.01.2010

627

 
1,3294 ha
 
Sieraków
 
Łąka V
 
1.08.2009
668  
0,2881 ha
 
Sieraków
 
Łąka V
 
1.08.2009


Stosownie do wyżej wskazanych aktów prawnych przedmiotowe nieruchomości zostaną oddane w dzierżawę w drodze przetargowej


  Zasady wydzierżawiania:

  1. Dzierżawa obejmować będzie okres do trzech lat.

  2. Cena wywoławcza stanowić będzie równowartość stawek czynszu określonych w uchwale Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany i wydzierżawiania nieruchomości oraz zasad stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

  3. Burmistrz Gminy Sieraków zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy, w przypadku uchwalenia nowych stawek przez Radę Miejską w Sierakowie. Dzierżawca zostanie pisemnie powiadomiony o zmianie wysokości czynszu dzierżawnego.

  4. Opłatę z tytułu dzierżawy należy regulować do dnia 15 – tego każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy nr 47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym „Pojezierza” w Sierakowie.

  Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, Internecie oraz gazecie na okres 21 dni.


Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38, pok. 22 (tel. 061 2953011, 061 2955875) w godzinach pracy Urzędu.