Jesteś tutaj:   

2009-2015

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU MPZP - OSIEDLE PIASKI

W dniu 12.11.2015 r. rozpoczął się okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osiedla Piaski  na terenie miasta Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z uchwałą Nr I/10/2013 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 lutego 2013 roku.

Projekt w/w planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.11.2015 r. do 11.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00,  pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2015 r.

Burmistrz Gminy Sieraków

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA PÓŁNOCY MIASTA SIERAKÓW, GMINA SIERAKÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych na północy miasta Sieraków, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z uchwałą Nr IX/64/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 2 października 2014 roku.

Projekt w/w planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.09.2015r. do 16.10.2015r w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00, pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków o 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2015r.

Burmistrz Gminy Sieraków

 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA PÓŁNOCY MIASTA SIERAKÓW, GMINA SIERAKÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

 

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI DZIAŁKI NUMER 4/2 Z OBRĘBU WSI GROBIA, GMINA SIERAKÓW

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sierakowie uchwały Nr IV/31/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki numer 4/2 z obrębu wsi Grobia, gmina Sieraków.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Sieraków

(-) Witold MaciołekUchwała nr IV/31/2015

OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W dniu 25.02.2015 r. rozpoczął się ponowny okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo Północ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo Północ, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo Północ, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
zgodnie z uchwałą Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 stycznia 2014 roku.
Projekt w/w planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.02.2015 r. do 26.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00,  pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2015 r.

Burmistrz Gminy Sieraków
Załączniki:
1. projekt mpzp
2. załącznik graficzny
3. POnŚ

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej na terenie miasta Sieraków

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sierakowie uchwały Nr III/20/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej na terenie miasta Sieraków.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Sieraków

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo Północ, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo Północ, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z uchwałą Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 stycznia 2014 roku.
Projekt w/w planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.02.2015 r. do 26.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00,  pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków o 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2015 r.

Burmistrz Gminy Sieraków

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości, które zamierza się przejąć do mienia gminnego z dnia 11 lutego 2015 r.

Sieraków, dnia 11 lutego 2015 r.

 ZAWIADOMIENIE

Gmina Sieraków informuje, że stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zmianami), zostały wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne działek położonych na terenie Miasta i Gminy Sieraków, które zamierza się przejąć do mienia gminnego. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w przedmiotowych spisach, mogą zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Mienia Komunalnego, w terminie do dnia 12 marca 2015 r. Dokumenty inwentaryzacyjne będą wyłożone w Urzędzie Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, pokój 19.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO Z DNIA 02.02.2015 r.


Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 02.02.2015 r.

Zgodnie z art. 49 i 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r. poz. 267 t.j.) oraz na podstawie art. 4 i 5 oraz 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008.199.1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania na wniosek Grupy PEP - Farma Wiatrowa "Piekło" so. z o.o. z dnia 29.01.2015 r. w sprawie udzielenia decyzji zamiennej do pozwolenia nr S-163/2014 z dnia 19.12.2014 r. na budowę: trzech elektrowni wiatrowych wraz z fundamentami i infrastrukturą towarzyszącą w postaci kablowego przyłącza elektroenergetycznegi SN i linią światłowodową w kanalizacji optotelekomunikacyjnej, węwnętrznych lini kablowych SN, sieci optotelekomunikacyjnej i uziemienia oraz układu komunikacyjnego, w tym zjazdów z dróg gminnych, dróg dojazdowych i placów montażowych w ramach inwestycji farmy wiatrakowejPIEKŁO-SIERAKÓW.
 
Informuję, że strony mogą zapoznać się z dokumentacją budowlaną oraz złożyć w tutejszym urzędzie swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie planowanej inwestycji w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO Z DNIA 16.12.2014 R.

Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 16.12.2014 r.

Zgodnie z art. 49 i 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r. poz. 267 t.j.) oraz na podstawie art. 4 i 5 oraz 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008.199.1227 z późn. zm.)
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania na wniosek Firmy Handlowo-Produkcyjnej „Podolski” Wojciech Podolski z/s/ Lutomek 18, 64-410 Sieraków z dnia 05.12.2014 r. w sprawie udzielenia decyzji zamiennej do pozwolenia nr S-65/2013 z 24.06.2014 r. na rozbudowę zakładu rozbioru i konfekcjonowania mięsa i drobiu na dz. nr 106/3; 114/3; 108/2; 107;4 w Lutomku, w zakresie zmiany wysokości hali rozbioru w świetle z 3,58 m na 4,50 m.

Informuję, że strony mogą zapoznać się z dokumentacją budowlaną oraz złożyć w tutejszym urzędzie swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie planowanej inwestycji w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia.  

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI KACZLIN

W dniu 17.12.2014 r. rozpoczął się okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 29, 30, 31, 32, 168 oraz 167 obrębu wsi Kaczlin, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 29, 30, 31, 32, 168 oraz 167 obrębu wsi Kaczlin, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 29, 30, 31, 32, 168 oraz 167 obrębu wsi Kaczlin, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z uchwałą Nr I/9/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 stycznia 2014 roku.
Projekt w/w planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.12.2014 r. do 21.01.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków,  w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00 pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków od godz. 11.30 do 12.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.02.2015 r.

Burmistrz Gminy Sieraków

Załączniki:
1. projekt mpzp Kaczlin
2. załącznik graficzny mpzp Kaczlin
3. POnŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI GROBIA – JAROSZEWO PÓŁNOC

W dniu 10.12.2014 r. rozpoczął się okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo Północ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo Północ, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo Północ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
zgodnie z uchwałą Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 stycznia 2014 roku.
Projekt w/w planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.12.2014r. do 13.01.2015r w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00,  pokój nr 23.    .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków o 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2015r.
Burmistrz Gminy Sieraków


Załącznik:
1. projekt
2. zał graficzny
3. PONŚ

OGŁOSZENIEO WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 29, 30, 31, 32, 168 oraz 167 obrębu wsi Kaczlin, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 29, 30, 31, 32, 168 oraz 167 obrębu wsi Kaczlin, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z uchwałą Nr I/9/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 stycznia 2014 roku. Projekt w/w planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.12.2014 r. do 21.01.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków,  w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00,  pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków od godz. 11.30 do 12.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.02.2015 r.


Burmistrz Gminy Sieraków

(-) Witold Maciołek

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo Północ, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo Północ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z uchwałą Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 stycznia 2014 roku.
Projekt w/w planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.12.2014r. do 13.01.2015 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00,  pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków o 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2015 r.


Burmistrz Gminy Sieraków

(-) Witold Maciołek

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyki oraz sportu i rekreacji na terenie miasta Sieraków

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012 Nr, poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sierakowie uchwały Nr X/72/2014 z dnia 30 października 2014 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyki oraz sportu i rekreacji na terenie miasta Sieraków.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Sieraków

Witold Maciołek

OGŁOSZENIE - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 5 i 6 na terenie wsi Grobia, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 5 i 6 na terenie wsi Grobia, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
zgodnie z uchwałą Nr VI/46/2013 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 lipca 2013 roku.
Projekt w/w planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.06.2014r. do 18.07.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00,  pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.06.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w godzinach od 11.00. – 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2014 r.


Burmistrz Gminy Sieraków

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Sieraków
(Pl. Powstańców Wielkopolskich wraz z terenami przyległymi) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Sieraków (Pl. Powstańców Wielkopolskich wraz z terenami przyległymi) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. zgodnie z uchwałą Nr II/19/2013 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 marca 2013 roku.

Projekt w/w planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.05.2014r. do 27.06.2014r w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00,  pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.06.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków o godz.  11.00 – 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2014r.


Burmistrz Gminy Sieraków
Witold Maciołek

OBWIESZCZENIE - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo Północ, gmina Sieraków

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012, poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sierakowie uchwały Nr I/8/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku  

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo Północ, gmina Sieraków.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Sierakowie, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Sieraków
Witold Maciołek

 

OBWIESZCZENIE - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 29, 30, 31, 32, 168 oraz 167 obrębu wsi Kaczlin, gmina Sieraków

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012, poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sierakowie uchwały Nr I/9/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 29, 30, 31, 32, 168 oraz 167 obrębu wsi Kaczlin, gmina Sieraków

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Sierakowie, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Sieraków
Witold Maciołek

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacja Pniewy - Sieraków na terenie gminy Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacja Pniewy - Sieraków na terenie gminy Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z uchwałą Nr V/36/2013 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 czerwca 2013 roku.

Projekt w/w planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.02.2014 r. do 27.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, w  poniedziałek w godz. od  7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30 – 15.30, piątek od 7.30-15.00, pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków o godz. 11.00-12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2014 r.

Burmistrz Gminy Sieraków

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości, które zamierza się przejąć do mienia gminnego

Sieraków, dnia 26 czerwca 2013 r.

 ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy Sieraków informuje, że stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zmianami), zostały wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne działek położonych na terenie Miasta i Gminy Sieraków, które zamierza się przejąć do mienia gminnego. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w przedmiotowych spisach, mogą zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Mienia Komunalnego, w terminie do dnia 25 lipca 2013 r. Dokumenty inwentaryzacyjne będą wyłożone w Urzędzie Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, pokój 19.

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU SPISU INWENTARYZACYJNEGO NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE ZAMIERZA SIĘ PRZEJĄĆ DO MIENIA GMINNEGO

Sieraków, dnia 01 marca 2011 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
Urząd Gminy Sieraków informuje, że stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zmianami), zostały wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne działek położonych na terenie Miasta i Gminy Sieraków, które zamierza się przejąć do mienia gminnego.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w przedmiotowych spisach, mogą zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Mienia Komunalnego, w terminie do dnia 31 marca 2011 r.
Dokumenty inwentaryzacyjne będą wyłożone w Urzędzie Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, pokój 22.

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miejską w Sierakowie uchwały Nr IV/19/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 99 oraz części działek nr 97/1, 98 i 91 położonych we wsi Ławica na terenie gminy Sieraków.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Burmistrz Gminy Sieraków
Witold Maciołek

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów położonych we wsi Lutomek na terenie gminy Sieraków i miasta Sieraków.
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sierakowie uchwał:
 - Nr XLIII/276/10 z dnia 30 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131, 130, 144 i części działek nr 139/4, 157/1, 129, 132, 123 i 145 położonych we wsi Lutomek na terenie gminy Sieraków,
 - Nr LI/332/10 z dnia 26 października 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Ogrodową, ograniczony od północy ul. Bolesława Chrobrego, a od południa ul. Cmentarną, włącznie z ulicą Armii Krajowej oraz działkami numer 1774/1, 1774/2 i 1774/3.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
   
Burmistrz Gminy Sieraków
Witold Maciołek

Protokół z kontroli WIOŚ

Protokół z kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska znajdziesz poniżej
 

OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisku oraz uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie Nr XVII/111/08 z dnia 26 lutego 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia nowelizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieraków zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.04.2010 r. do 03.06.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w godz. w poniedziałki od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek  od 7:30 do 14:30 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.05.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w godz. od 13:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisku, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium i prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków w Urzędzie Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2010r.

Burmistrz Gminy Sieraków
Mieczysław Trafis

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla m. Kłosowice, gm. Sieraków

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071) informuję, że wszczęto w dniu 5.11.2009r. postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla m. Kłosowice, gm. Sieraków

 

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sieraków ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 19.  Sprawę prowadzi; Artur Synoradzki

Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w terminie:

 od dnia 30.11.2009 r. do dnia 14.12.2009 r.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na terenie os. Piaski w Sierakowie, etap III

Sieraków 22.05.2009 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego u (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071) informuję, że wszczęto w dniu 22.05.2009r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pod nazwą:

budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na terenie os. Piaski w Sierakowie, etap III

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sieraków ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 19.

Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w terminie od dnia 25.05.2009 r. do dnia 7.06.2009 r.

Sprawę prowadzi: Artur Synoradzki

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Grobia gm. Sieraków

Sieraków 28.05.2009 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego u (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071) informuję, że wszczęto w dniu 22.05.2009r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pod nazwą:

budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla m. Grobia gm. Sieraków wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej m. Sieraków.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sieraków ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 19.

Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w terminie od dnia 1.06.2009 r. do dnia 14.06.2009 r.

Sprawę prowadzi: Artur Synoradzki