Zarządzenie 28/2018

Zarządzenie Nr  28/2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej  w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej na podstawie ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 1- Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2018 roku

                      Załacznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2018 roku - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

                      Załącznik Nr 2- do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2018 roku - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

                      Załącznik Nr 3- do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2018 roku - zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2018

 

Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Wierzbinek za I półrocze  2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultory w Wierzbinku za okres I półrocze 2018r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku za okres I półrocza 2018 rok