Podstawy prawne działania

STATUT GMINY WIERZBINEK