Narodowy Spis Powszechny 2021

Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbinek Nr 6/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku

Zarządzenie Nr 6/2021

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 25 stycznia 2021 r

 

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku

 

 

Na podstawie art.33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r ( Dz. U 1775 oraz z 2020 ,poz 1486 )

 

§ 1

 

Powołuję Gminne Biuro Spisowe do przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie Gminy Wierzbinek, w skład którego wchodzą :

 

  1. Paweł Szczepankiewicz- Gminny Komisarz Spisowy

  2. Daniela Koszal- Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

  3. Radosław Wietrzykowski- Koordynator

  4. Iwona Nawrot- Członek

  5. Agnieszka Piasecka- Członek

§ 2

 

Gminne Biuro Spisowe powołane jest na czas przeprowadzenia spisu

§ 3

 

Zadania Gminnego Biura Spisowego w Wierzbinku określone zostały w art. 24 ust 1 i 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbinek w sprawie naboru na rachmistrzów spisowych

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbinek  w sprawie naboru na rachmistrzów spisowych