Inne

Informacja


INFORMACJA


Informacja

Informacja
 
Niniejszym informuję, że do Urzędu Gminy w Wierzbinku zgłosił się, jako zawodowy lobbysta, Pan Artur Brylikowski, który jest wpisany w rejestrze zawodowych lobbystów pod numerem 00351.
Adres do doręczeń: ul. Czareneckiego 1 m. 70, 91-844 Łódź, tel.: 500 610 469.
Pan Artur Brylikowski świadczy działania lobbingowe na rzecz grupy lobbingowej GRASS ROOTS LOBBING.
 
Jolanta Siekaczyńska
 
Sekretarz Gminy Wierzbinek
Wierzbinek, 20 lipca 2016 r.