Organizacje pozarządowe

Wyniki konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbine

 
 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Wierzbinek przekazuje do konsultacji projekt "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2020" Konsultacje prowadzone będą w okresie od 05 listopada 2019 r. do 13 listopada 2019 r.
 
 
 
 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Wójt Gminy Wierzbinek przekazuje do konsultacji projekt "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2019" Konsultacje prowadzone będą w okresie od  07 listopada 2018 r. do 16 listopada 2018 r.
 
 
 
FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU
 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Wójt Gminy Wierzbinek przekazuje do konsultacji projekt "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2017" Konsultacje prowadzone będą w okresie od  07 listopada 2017 r. do 16 listopada 2017 r.
 
 
 
FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU