Kontakty z mieszkańcami

List Wójta do mieszkańców Gminy Wierzbinek

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbinek
W dniu 12 listopada 2006 roku ponownie otrzymałem od Państwa mandat zaufania, tym razem na kolejne cztery lata. Wynik wyborczy jaki uzyskałem świadczy o tym, iż ostatnie pół roku mojej pracy w samorządzie gminnym zostało w pełni docenione. Postaram się w dalszym ciągu nieszczędzić sił dla rozwoju naszej Gminy oraz jej Mieszkańców. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się to osiągnąć.
Działanie na rzecz wspólnoty samorządowej nie jest możliwe bez pomocy przedstawicieli mieszkańców zasiadających w Radzie Gminy. Dlatego serdecznie dziękuję Radnym poprzedniej kadencji 2002-2006.
Jednocześnie serdecznie gratuluję tym wszystkim, którzy zostali wybrani na kadencję 2006-2010.
Na koniec pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Wierzbinek za udział w wyborach, szczególnie tym, którzy oddali na mnie swój głos w dniu 12 listopada.
Z wyrazami szacunku
Paweł Szczepankiewicz
Wójt Gminy Wierzbinek