Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Wierzbinek z 2005 roku

LP.
NR ZARZĄDZENIA
DATA PODJĘCIA
PRZEDSTAWIENIE ZARZĄDZENIA W SPRAWIE (TREŚĆ)
WYKONAWCA ZARZĄDZENIA
1.
1/05
03.01.2005r.
Dodatkowych dni wolnych od pracy w 2005r.
Sekretarzowi Gminy
2.
2/05
06.01.2005r.
Upoważnienia pracownika urzędu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Andrzej Nowicki
3.
3/05
11.01.2005r.
Powołania Komisji opiniującej przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół
Kierownikowi GAPO
4.
4/05
13.01.2005r.
Upoważnienia pracownika urzędu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Joanna Antkiewicz
5.
5/05
31.01.2005r.
Zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004r.
Sekretarzowi Gminy
6.
6/05
01.02.2005r.
Organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Wierzbinek na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Bożena Andrzejewska
7.
7/05
10.02.2005r.
Upoważnienia pracownika urzędu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Maria Szczebelska
8.
8/05
08.03.2005r.
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok
 
9.
9/05
29.03.2005r.
Powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę, użytkowanie, najem oraz oddawanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gminnych
Sekretarzowi Gminy
10.
10/05
12.04.2005r.
Ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju w Urzędzie Gminy w Wierzbinku
Sekretarzowi Gminy
11.
11/05
20.06.2005r.
Powołania Komisji Konkursowej
Kierownikowi GAPO
12.
12/05
21.06.2005r.
Powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy
Sekretarzowi Gminy
13.
13/05
06.07.2005r.
Powołania Komisji Egzaminacyjnej na nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Sekretarzowi Gminy
14.
14/05
21.07.2005r.
Zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005r.
Sekretarzowi Gminy
15.
15/05
29.08.2005r.
Wydelegowania spośród pracowników samorządowych gminy do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
 
16.
16/05
29.08.2005r.
Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
 
17.
17/05
29.08.2005r.
Przeprowadzenia publicznego losowania członków do komisji obwodowych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
Jolancie Siekaczyńskiej
18.
18/05
29.08.2005r.
Przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Sekretarzowi Gminy
19.
19/05
31.08.2005r.
Wprowadzenia „Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzbinku”
Sekretarzowi Gminy
20.
20/05
01.09.2005r.
Powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
 
21.
21/05
08.09.2005r.
Wydelegowania spośród pracowników samorządowych gminy do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09.10.2005r.
 
22.
22/05
08.09.2005r.
Powołania Komisji Rekrutacyjnej do prac nad procedurą rekrutacyjną w związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko pracy w referacie finansowym .
 
23.
23/05
12/09.2005r.
Przeprowadzenia publicznego losowania członków do komisji obwodowych dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09.10.2005r.
 
24.
24/05
15.09.2005r.
Powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09.10.2005r.
 
25.
25/05
19.09.2005r.
Wprowadzenia „ Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w urzędzie Gminy w Wierzbinku”
Sekretarzowi Gminy
26.
26/05
06.10.2005r.
Określenia stanowisk z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
 
27.
27/05
06.10.2005r.
Określenia stanowisk z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
 
28.
28/05
07.10.2005r.
Polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego.
 
29
29/05
12.10.2005r.
Ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu październiku w Urzędzie Gminy w Wierzbinku
Sekretarzowi Gminy
30.
30/05
17.10.2005r.
Trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej, o której mowa a art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003, Nr 15, poz. 148).
 
31.
31/05
14.11.2005r.
Projektu budżetu Gminy Wierzbinek na 2006 rok
 
32.
32/05
17.11.2005r.
Przeprowadzenia spisu z natury
Sekretarzowi Gminy
33.
33/05
07.12.2005r.
Powołania komisji egzaminacyjnej na nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Sekretarzowi Gminy
34.
34/05
12.12.2005r.
Powołania Komisji Rekrutacyjnej do prac nad procedurą rekrutacyjną w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko pracy
 
35
35/05
13.12.2005r.
Organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Wierzbinek w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny