2015

Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 20.04.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WIERZBINEK z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/192/12 z dnia 26 listopada 2012 r i Uchwały Nr XXXVI/310/14. Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 marca 2014 r w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib na terenie Gminy Wierzbinek podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 10 maja 2015 r w godzinach 7,00 - 21, 00Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa : Zakrzewek, Łysek

Szkoła Podstawowa

Zakrzewek 7

 

2

Sołectwa : Morzyczyn, Wilcza Kłoda

Zespół Gimnazjalno- Szkolny Morzyczyn 4

(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

3

Sołectwa : Kalina, Stara Ruda, Racięcin

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Broniszewo 30

4

Sołectwa : Sadlno, Helenowo, Kazubek, Ziemięcin

Szkoła Podstawowa

Sadlno 5

 

5

Sołectwa : Witkowice, Kwiatkowo, Słomkowo, Kryszkowice, Tomisławice

Szkoła Podstawowa

Tomisławice 2

6

Sołectwa : Wierzbinek, Boguszyce, Synogać

Urząd Gminy w Wierzbinku

Plac Powstańców Styczniowych 110

( lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego)

7

Sołectwa : Zaryń, Zielonka, Mąkoszyn, Goczki, Posada

Szkoła Podstawowa

Zaryń 19Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 25 kwietnia 2015 r

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa w dniu 1 maja 2015 r.

 

Wójt Gminy

(-) Paweł Szczepankiewicz

I N F O R M A C J A OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 47 w KONINIE z dnia 18 marca 2015 r.

Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. powołana została Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 47 w Koninie w następującym składzie:

 

Przewodniczący Komisji - Karol Tomasz Skocki

Komisarz Wyborczy w Koninie

Sędzia Sądu Rejonowego w Koninie

 

Z-cy Przewodniczącego Komisji - Jolanta Tembłowska

Sędzia Sądu Okręgowego w Koninie

- Andrzej Antoni Szaszkowski

Sędzia Sądu Rejonowego w Koninie


Członkowie Komisji - Iwona Złoty

Sędzia Sądu Okręgowego w Koninie

  • Marek Bolesław Jałoszyński

Sędzia Sądu Rejonowego w Słupcy

  • Edmund Bartela

Sędzia Sądu Rejonowego w Kole

 


Na sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 47 w Koninie została powołana
Anna Deręgowska - Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

 

 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 47 w Koninie mieści się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, Al. 1 Maja 7, pok. nr 315, tel. (63) 242-47-44.


Przewodniczący Komisji pełni dyżur w środy (od godz. 12.00 do godz. 14.00).


Numery telefonów: (63) 242-47-44, 249-15-42, fax. 242-27-85.


Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 47

w Koninie

 

/-/ Karol Skocki