Wybory uzupełniające 2018

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 5 marca 2018 r.

 
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z 26.01.2018

 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z

Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 10.01.2018

Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 10.01.2018

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 20 grudnia 2017 roku

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 20 grudnia 2017 roku


 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Wójt Gminy Wierzbinek podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 4 marca 2018 r.:
Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo Zakrzewek

1Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku mieści się:


w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110,
62-619 Sadlno

Wójt Gminy Wierzbinek


Paweł Szczepankiewicz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 13 grudnia 2017 r.

 
 

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 13 grudnia 2017 r.

 

Zarządzenie nr 613/2017 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek