Zamówienia 2016

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 pzp dot. ogłoszenia 357817-2016

 

Wierzbinek, dnia 13.12.2016 r.

OŚiZP.271.8.2016.TW
Oferenci
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OGŁOSZENIE nr 357817 - 2016; data zamieszczenia: 02.12.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów opałowych do obiektów zamawiającego na terenie Gminy Wierzbinek w 2017 r."


 

Wójt Gminy Wierzbinek działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm./, informuje o ofertach biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Podana przez Zamawiającego kwota na realizację zamówienia: 300.000,00 PLN brutto

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.Nr oferty

Wykonawca

cena łączna oferty brutto

w PLN

1

ZUH NAFTOHURT Sp. z o. o.

ul. Warszawska 58

62-610 Sompolno

207.722,40

2

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o. o.

ul. Toruńska 186, 62-600 Koło

Baza paliw - Piotrków Kujawski

ul. Dworcowa 39

88-230 Piotrków Kujawski

207.600,00

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

PETROMOT

ul. Konińska 45

62-560 Skulsk

204.399,20

Wójt Gminy Wierzbinek


/-/ Paweł Szczepankiewicz

a/a


 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 pzp dot. ogłoszenia 333960-2016

Wierzbinek, dnia 17.11.2016 r.

OŚiZP.271.7.2016.TWOferencidotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OGŁOSZENIE nr 333960 - 2016; data zamieszczenia: 31.10.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Sadlno (Złotowo)"


 

Wójt Gminy Wierzbinek działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm./, informuje o ofertach biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Podana przez Zamawiającego kwota na realizację zamówienia: 220.000,00 PLN brutto

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.07.2017 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy


Nr oferty

Wykonawca

cena brutto oferty

w PLN

oferowany okres

rękojmi

1

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

209.055,23

60 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo robót drogowych „INODROG", Sp. z o. o.; ul. Budowlana 38, 88 - 100 Inowrocław

169.361,50

60 miesięcy

3

Zakład Usług Drogowych

Marek Smorczyński

Olsza 3, 88-300 Mogilno

169.472,60

79 miesięcy

4

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

165.558,48

90 miesięcy

5

Przedsiębiorstwo Drogowe

DROBIT Sp. z o. o.

Brzezińskie Holendry 63

62-513 Krzymów

167.730,43

90 miesięcy
Wójt Gminy Wierzbinek


/-/ Paweł Szczepankiewicz

a/a

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 pzp dot. ogłoszenia 333979-2016

Wierzbinek, dnia 17.11.2016 r.

OŚiZP.271.6.2016.TWOferencidotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OGŁOSZENIE nr 333979 - 2016; data zamieszczenia: 31.10.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Zmiana nawierzchni drogi gminnej relacji Chlebowo- Boguszyce"


 

Wójt Gminy Wierzbinek działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm./, informuje o ofertach biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Podana przez Zamawiającego kwota na realizację zamówienia: 780.000,00 PLN brutto

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.07.2017 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy


Nr oferty

Wykonawca

cena brutto oferty

w PLN

oferowany okres

rękojmi

1

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

786.412,68

60 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo robót drogowych „INODROG", Sp. z o. o.; ul. Budowlana 38, 88 - 100 Inowrocław

581.030,01

60 miesięcy

3

Zakład Usług Drogowych

Marek Smorczyński

Olsza 3, 88-300 Mogilno

560.549,19

76 miesięcy

4

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

574.843,48

90 miesięcy

5

Przedsiębiorstwo Drogowe

DROBIT Sp. z o. o.

Brzezińskie Holendry 63

62-513 Krzymów

668.127,27

90 miesięcy
Wójt Gminy Wierzbinek


/-/ Paweł Szczepankiewicz

a/a

Przetarg nieograniczony na "Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Sadlno"

Dokumentacja przetargowa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane zadania:
 "Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Sadlno (Złotowo)":
 


 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ /DOC/  
 
PROJEKT BUDOWLANY   
 
PRZEDMIAR ROBÓT  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WiOR  
 
UWAGA !!!
 
WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ 
 
UZGODNIENIA 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OZNAKOWANIA PIONOWEGO 

 

Przetarg nieograniczony na "Zmiana nawierzchni drogi gminnej relacji Chlebowo-Boguszyce"

Dokumentacja przetargowa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane zadania:
 "Zmiana nawierzchni drogi gminnej relacji Chlebowo - Boguszyce":
 


 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ /DOC/ 
 
PROJEKT BUDOWLANY 
 
PRZEDMIAR ROBÓT 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WiOR 
 
UWAGA !!!
 
WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ 

 

UZGODNIENIA 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OZNAKOWANIA PIONOWEGO 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA GEOSIATKI