Baner główny

Środki europejskie i krajowe

 • Miniatura zdjęcia news

  06.12.2021

  Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu przez OSP w Broniszewie

  Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszewie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Broniszewie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 970,00 zł zł, wartość całego projektu to 33 300,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,14 kWp na dachu budynku OSP będącego siedzibą wnioskodawcy.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  06.12.2021

  Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu przez OSP w Ziemięcinie

  Ochotnicza Straż Pożarna w Ziemięcinie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Ziemięcinie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 970,00 zł, wartość całego projektu to 33 300,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,14 kWp na dachu budynku OSP będącego siedzibą wnioskodawcy.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  06.12.2021

  Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu przez OSP w Boguszycach

  Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszycach otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Boguszycach " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 970,00 zł zł, wartość całego projektu to 33 300,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,14 kWp na dachu budynku OSP będącego siedzibą wnioskodawcy.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  23.11.2021

  Informacja o realizacji projektu Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łysek

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łysek" w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 42 223,00 zł, wartość całej inwestycji to 68 715,93,00 zł.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  01.10.2021

  Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  02.09.2021

  Projekt pn. Aplikacja mobilna Skarby Wielkopolski Wschodniej

  Fundacja Nowy Świat zrealizowała projekt pn. Aplikacja mobilna Skarby Wielkopolski Wschodniej

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  13.07.2021

  Informacja o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego

  Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej świadczenie dla Gminy Wierzbinek usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  15.01.2021

  Modernizacja XIX – wiecznego Zabytkowego pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenach pokolejowych

  Projekt obejmuje modernizację XIX -wiecznego Zabytkowego Pałacu i budowę ścieżki rowerowej Wierzbinek-Janowice na terenie gminy Wierzbinek, nadzór inwestorski oraz promocję.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  30.10.2020

  Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  16.06.2020

  Laptopy do nauki zdalnej dla Gminy Wierzbinek - Zdalna Szkoła +

  Gmina Wierzbinek wnioskuje o grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  Czytaj więcej

 • Partnerzy

  Agencja Rynku Rolnego Konin
  Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
  Salix
  Lokalna Organizacja Turystyczna
  Konińska Gazeta Internetowa
  Agencja Rynku Rolnego Konin
  Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
  Salix
  Lokalna Organizacja Turystyczna
  Konińska Gazeta Internetowa