Baner główny

Środki europejskie i krajowe

 • Miniatura zdjęcia news

  02.09.2021

  Projekt pn. Aplikacja mobilna Skarby Wielkopolski Wschodniej

  Fundacja Nowy Świat zrealizowała projekt pn. Aplikacja mobilna Skarby Wielkopolski Wschodniej

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  13.07.2021

  Informacja o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego

  Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej świadczenie dla Gminy Wierzbinek usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  30.10.2020

  Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  16.06.2020

  Laptopy do nauki zdalnej dla Gminy Wierzbinek - Zdalna Szkoła +

  Gmina Wierzbinek wnioskuje o grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  12.04.2020

  Tablety do nauki zdalnej dla Gminy Wierzbinek

  Gmina Wierzbinek wnioskuje o grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  16.01.2020

  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w wysokości 2 209 420,81 zł na realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek"

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  16.01.2020

  Informacja o realizacji projektu "Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku" w ramach PROW na lata 2014-2020

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku" w ramach PROW na lata 2014-2020" w wysokości 307 405,00 zł, wartość całej inwestycji to 528 901,56 zł. W ramach projektu wybudowano nową drogę asfaltową o długości 855 metrów łączącą się z drogą wojewódzką nr 266 oraz drogą powiatową nr P 3193 oraz ścieżkę rowerową o długości 54 metrów. Inwestycja powstała na terenie byłej kolejki wąskotorowej.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  22.11.2018

  „LUS” – LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE KONIŃSKIM KLUB Aktywności Rozmaitych

  Gmina Wierzbinek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 –  31.12.2018  realizował projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim".

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  22.11.2018

  Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”

  Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 15 jednostkach samorządu terytorialnego

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  22.11.2018

  "Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"

  Głównym celem projektu jest rozbudowa już istniejącego systemu mającego na celu zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.

  Czytaj więcej

 • Partnerzy

  Agencja Rynku Rolnego Konin
  Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
  Salix
  Lokalna Organizacja Turystyczna
  Konińska Gazeta Internetowa
  Agencja Rynku Rolnego Konin
  Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
  Salix
  Lokalna Organizacja Turystyczna
  Konińska Gazeta Internetowa