Baner główny

Rehabilitacja osób po przebytej chorobie COVID-19 w centrach rehabilitacji rolników KRUS

 

 

 

Logo KRUS. Biały napis krus na zielonym tle

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała i wdraża nowy profil rehabilitacji u pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Potencjalne powikłania związane z chorobą w grupie zawodowej rolników dają podstawę do wdrożenia kompleksowego programu rehabilitacji po COVID-19 w celu umożliwienia rolnikom pełnego powrotu do zdrowia, a tym samym do pracy
w gospodarstwie rolnym.

Będzie ona realizowana w trybie stacjonarnym i całodobowym w czasie 21 dni
w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.

 

Celem rehabilitacji po COVID-19 przeprowadzanej w trybie stacjonarnym w zakładach rehabilitacji leczniczej KRUS będzie:

  • Wzmocnienie systemu oddechowego

  • Remisja choroby w przypadku ozdrowieńców

  • Poprawa wydolności wysiłkowej, krążeniowej i sprawności oddechowej

  • Wzmocnienie siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej

  • Poprawa kondycji psychofizycznej

  • Poprawa stanu funkcjonalnego i jakości życia

  • Wparcie zdrowia psychicznego

 

Rehabilitacja powinna być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.

 

Rehabilitacja kierowana jest do rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy będą mieli wskazania medyczne do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19, spełniających warunki do skierowania na rehabilitację leczniczą.

Rolnik będzie miał zagwarantowane zabiegi lecznicze zgodne z profilem skierowania, całodobowe wyżywienie oraz noclegi.

 

Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi:

  • Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę (przed wystawieniem wniosku wskazane jest wykonanie badań diagnostycznych, RTG lub TK płuc, usg narządów jamy brzusznej, spirometrię, EKG, morfologię i koagulopatię- diagnostyka dobrana indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku)

  • Prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenie Komisji Lekarskiej Kasy wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierające wskazania do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19.

 

Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu diagnostycznego
w kierunku SARS-CoV-2.

 

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego .

 

Opracował na podstawie materiałów KRUS:

Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji,

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

 

 

 

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa