Baner główny

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

UCHWAŁA NR XXVIII/256/17 Rady Gminy Wierzbinek

Dokument:

UCHWAŁA NR  XXVIII/256/17 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2017 r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:

Załącznik 1


UCHWAŁA NR XXVIII/255/17 Rady Gminy Wierzbinek

Dokument:

UCHWAŁA NR  XXVIII/255/17 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice gmina  Wierzbinek - Etap II
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2017 r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:

Załącznik 1

Załącznik 2

UCHWAŁA NR XXVIII/254/17 Rady Gminy Wierzbinek

Dokument:

UCHWAŁA NR  XXVIII/254/17 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek - Etap I
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2017 r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


UCHWAŁA NR XXX/258/13 Rady Gminy Wierzbinek

Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/258/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf; 

MPZP O-TOMISŁAWICE ETAP II

U C H W A Ł A XXXII/190/09
RADY GMINY WIERZBINEK
z dnia 18 września 2009 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla inwestycji celu publicznego – eksploatacja węgla brunatnego metodą
odkrywkową - odkrywka Tomisławice
gmina Wierzbinek – Etap II
 
  Uchwała nr XXXII/190/09
 
Załącznik nr 4
 
Pozostałe załaczniki:
 

MPZP O-TOMISŁAWICE ETAP I

 
U C H W A Ł A Nr XXXII/189/09
RADY GMINY WIERZBINEK
z dnia 18 września 2009 roku 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla inwestycji celu publicznego – eksploatacja węgla brunatnego metodą
odkrywkową - odkrywka Tomisławice
gmina Wierzbinek – Etap I
 
  Uchwała nr XXXII/189/09
 
  Załaczniki:
 
Załącznik nr 4
 

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa