Jesteś tutaj:   

Aktualności

Wsparcie finansowe ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania p.n.: Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zbieranych od mieszkańców.

Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, udzielił wsparcia w 2006 roku wsparcia finansowego, ze środków bedących w dyspozycji miasta Poznania, na zadanie: "Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zbieranych od mieszkańców. Zebrane w punkcie gromadzenia odpadów problemowych oraz mobilnym punkcie gromadzenia odpadów problemowych odpady niebezpieczne, przekazywane będą do specjalistycznych firm zajmujących się unieszkodliwianiem tego rodzaju odpadów".
Zebrane odpady niebezpieczne przekazwane są do unieszkodliwienia do specjalistycznych firm, przez co zmniejsza się ich ilość w strumieniu odpadów trafiających na składowisko.

Rodzaje i ilości poszczególnych odpadów, zebranych i przekazanych do unieszkodliwienia:

Rodzaj odpadu

Ilość [Mg]

Leki

0,407

Baterie i akumulatory

0,100

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne

0,998

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,015

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

0,008

Rozpuszczalniki

0,052

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

0,132

Filtry olejowe

0,009

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

0,006

Lista wiadomości