Dane adresowe

Dane adresowe

 
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
 
 
 
ZARZĄD:
ul. Ratajczaka 19
61-814 Poznań
 
tel.  61-853-08-13, 61-853-08-14, 61-853-08-15
fax. 61-853-08-42
 
NIP 7831689634
REGON 302144863
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000427416 
 
 
 
 
 
 
 
Składowisko odpadów:
ul. Meteorytowa 1
62-002 Suchy Las
tel. 61-811-96-67
 
 
 
 
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- Gratowisko 
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284
61-481 Poznań
tel. 61 833 22 12  
 
ul. Wrzesińska 12
61-021 Poznań
Tel. 61 611 08 11